1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
lamviptv92@gmail.com | Social: CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM
BỐI FULL

Bối Full Helmet 28cm

Bối Full Helmet 28cm

Giá: 18.000.000 đ

Bối Full Helmet 35cm

Bối Full Helmet 35cm

Giá: 18.000.000 đ