1015/11 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q7, HCM
hotrocaronghoanglam@gmail.com | Social: Website Phụ Kiện Youtube Trang Zalo Trang Facebook Tiktok
CÁ RỒNG

Bối Cổ 55cm

Bối Cổ 55cm

Giá: 25.000.000 đ

Huyết King Short 20cm

Huyết King Short 20cm

Giá: 58.000.000 đ

Huyết Long 35cm

Huyết Long 35cm

Giá: 32.000.000 đ

Huyết Long 50cm

Huyết Long 50cm

Giá: 48.000.000 đ

Bối Tím 27cm

Bối Tím 27cm

Giá: 12.000.000 đ

Huyết Long 55cm

Huyết Long 55cm

Giá: 49.000.000 đ

BỐI TÍM 2

BỐI TÍM 2

Giá: 10.000.000 đ

Cá Rồng Thanh Long

Cá Rồng Thanh Long

Giá: 1.200.000 đ

Bối Đầu Vàng Full Helmet

Bối Đầu Vàng Full Helmet

Giá: 11.000.000 đ

Ngân Long Abino

Ngân Long Abino

Giá: 2.500.000 đ

Cá Rồng Huyết Long

Cá Rồng Huyết Long

Giá: Liên hệ