1015/11 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q7, HCM
hotrocaronghoanglam@gmail.com | Social: Website Phụ Kiện Youtube Trang Zalo Trang Facebook Tiktok
CÁ RỒNG

Cá Rồng HUYẾT LONG

Cá Rồng HUYẾT LONG

Giá: 13.000.000 đ

Kim Long Quá Bối Cổ

Kim Long Quá Bối Cổ

Giá: 25.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng size 30cm

Kim Long Cao Lưng size 30cm

Giá: 3.000.000 đ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 6.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng size nhỏ

Kim Long Cao Lưng size nhỏ

Giá: 1.600.000 đ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 5.000.000 đ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 4.500.000 đ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 4.500.000 đ