1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
lamviptv92@gmail.com | Social: CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM
FAFU LONG

Huyết Long Fafu King

Huyết Long Fafu King

Giá: 79.000.000 đ

Fafu Cao Long 18cm

Fafu Cao Long 18cm

Giá: 35.000.000 đ