1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
lamviptv92@gmail.com | Social: CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM
NGÂN LONG

Cá Rồng Ngân Long

Cá Rồng Ngân Long

Giá: 250.000 đ

Cá Rồng Ngân Long

Cá Rồng Ngân Long

Giá: 300.000 đ

Ngân Long Abino

Ngân Long Abino

Giá: 2.500.000 đ