1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
lamviptv92@gmail.com | Social: CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM
Sản phẩm

BỐI TÍM

BỐI TÍM

Giá: 10.000.000 đ

Cá Rồng Thanh Long

Cá Rồng Thanh Long

Giá: 1.200.000 đ

Bối Đầu Vàng Full Halmet

Bối Đầu Vàng Full Halmet

Giá: 11.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng

Kim Long Cao Lưng

Giá: 2.500.000 đ

Cá Rồng Ngân Long

Cá Rồng Ngân Long

Giá: 250.000 đ

Cá Rồng Ngân Long

Cá Rồng Ngân Long

Giá: 300.000 đ

Ngân Long Abino

Ngân Long Abino

Giá: 2.500.000 đ

Cá Rồng Huyết Long

Cá Rồng Huyết Long

Giá: Liên hệ

Cá Rồng Hồng Long

Cá Rồng Hồng Long

Giá: 1.200.000 đ

Bối Tím

Bối Tím

Giá: 7.000.000 đ

Kim Long Quá Bối 24k9999

Kim Long Quá Bối 24k9999

Giá: 4.500.000 đ

Cá Rồng Hồng Long 30cm

Cá Rồng Hồng Long 30cm

Giá: 3.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng

Kim Long Cao Lưng

Giá: 2.500.000 đ

Cá Rồng Huyết Long

Cá Rồng Huyết Long

Giá: Liên hệ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 15.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng

Kim Long Cao Lưng

Giá: 6.000.000 đ

Cá Rồng Huyết Long

Cá Rồng Huyết Long

Giá: 20.000.000 đ

Kim Long Quá Bối 24k9999

Kim Long Quá Bối 24k9999

Giá: 8.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng

Kim Long Cao Lưng

Giá: Liên hệ

Kim Long Cao Lưng

Kim Long Cao Lưng

Giá: 2.700.000 đ

Cá Rồng Huyết Long

Cá Rồng Huyết Long

Giá: 35.000.000 đ

Huyết Long

Huyết Long

Giá: 13.000.000 đ

Kim Long Quá Bối Cổ

Kim Long Quá Bối Cổ

Giá: 25.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng

Kim Long Cao Lưng

Giá: 3.000.000 đ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 6.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng size nhỏ

Kim Long Cao Lưng size nhỏ

Giá: 1.600.000 đ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 5.000.000 đ

Kim Long Cao Lưng

Kim Long Cao Lưng

Giá: Liên hệ

Kim Long Quá Bối

Kim Long Quá Bối

Giá: 4.500.000 đ