1015/11 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
lamviptv92@gmail.com | Social: CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM CÁ RỒNG HOÀNG LAM
Sản phẩm

Huyết Long Fafu King

Huyết Long Fafu King

Giá: 79.000.000 đ

Bối Full Helmet 28cm

Bối Full Helmet 28cm

Giá: 18.000.000 đ

Huyết Long King Short

Huyết Long King Short

Giá: 89.000.000 đ

Kim Long Quá Bối Platinum

Kim Long Quá Bối Platinum

Giá: 50.000.000 đ

Kim Long Quá Bối 20cm

Kim Long Quá Bối 20cm

Giá: 5.500.000 đ

Huyết Long Super Red 50cm

Huyết Long Super Red 50cm

Giá: 20.000.000 đ

Huyết Long Đuôi Lửa 20cm

Huyết Long Đuôi Lửa 20cm

Giá: 19.000.000 đ

Huyết Long King Short 20cm

Huyết Long King Short 20cm

Giá: 62.000.000 đ

Fafu Cao Long 18cm

Fafu Cao Long 18cm

Giá: 35.000.000 đ

Huyết Long 35cm

Huyết Long 35cm

Giá: 35.000.000 đ

Huyết Long 22cm

Huyết Long 22cm

Giá: 19.000.000 đ

Bối Full Helmet 35cm

Bối Full Helmet 35cm

Giá: 18.000.000 đ

Bối Cổ 55cm

Bối Cổ 55cm

Giá: 25.000.000 đ

Huyết King Short 20cm

Huyết King Short 20cm

Giá: 58.000.000 đ

Huyết Long 35cm

Huyết Long 35cm

Giá: 32.000.000 đ

Huyết Long 50cm

Huyết Long 50cm

Giá: 48.000.000 đ

Bối Tím 27cm

Bối Tím 27cm

Giá: 12.000.000 đ

Huyết Long 55cm

Huyết Long 55cm

Giá: 49.000.000 đ

BỐI TÍM

BỐI TÍM

Giá: 10.000.000 đ

Cá Rồng Thanh Long

Cá Rồng Thanh Long

Giá: 1.200.000 đ

Bối Đầu Vàng Full Helmet

Bối Đầu Vàng Full Helmet

Giá: 11.000.000 đ

Ngân Long Abino

Ngân Long Abino

Giá: 2.500.000 đ

Cá Rồng Huyết Long

Cá Rồng Huyết Long

Giá: Liên hệ